Abonneren  Inloggen

Meer produceren, met evenveel mensen en machines

28 december 2021

Verpakkings- en labeldrukkers kunnen serieuze productiecapaciteit vrijspelen door automatisering van bedrijfsprocessen. Dat stelt Peter Wijnands, directeur van Compri, dat met haar grafische ERP-software (i)Xgram en bijbehorende advisering processen bij klanten optimaliseert.

Kartonnagedrukkers, labeldrukkers en drukkers van bijvoorbeeld bijsluiters bij farmaceutische producten: allen kunnen zij de groeiende marktvraag nauwelijks meer bijbenen. Wijnands legt uit hoe dat komt: ‘De prijzen voor het containervervoer zijn in een jaar tijd verzevenvoudigd, waardoor productie die voorheen in China was ondergebracht nu weer in Europa plaatsvindt. Daarnaast zien we bij verpakkingen plasticvervanging door karton. Door de huidige grondstofschaarste wordt er ook nog eens massaal gehamsterd: afnemers plaatsen gemiddeld grotere bestellingen, wat drukkerijen in ieder geval voor de korte termijn nog meer werk oplevert.’

Peter Wijnands Compri bij Veer Karton
Fotio ; Pim Ras
Peter Wijnands, directeur van Compri. Foto: Pim Ras

Meer efficiency is meer omzet

Maar als er werk genoeg is, waarom zouden verpakkingsdrukkers dan investeren in procesoptimalisatie? Wijnands: ‘De zelf te definiëren dashboards van (i)Xgram maken de huidige situatie inzichtelijk en geven handvatten hoe zij efficiënter kunnen produceren, zodat er in dezelfde tijd nog meer productie mogelijk is. Zo verhoogde een verpakkingsdrukker in de voedingsmiddelenindustrie de output in het eerste jaar van een optimalisatietraject met 8%. Let wel: met dezelfde machines en medewerkers. Juist wanneer er veel vraag is, heeft het vrijspelen van machinecapaciteit zin, omdat je die ruimte meteen kunt opvullen met extra werk, dat in deze volumebranche van de verpakkingen en labels direct leidt tot extra omzet en extra resultaat.’

De meerwaarde van een grafisch ERP-pakket

Wijnands legt uit wat de toegevoegde waarde van het grafische ERP-pakket (i)Xgram is boven algemene ERP-pakketten: ‘Onze software sluit naadloos aan op de grafische praktijk. De calculatie berekent bijvoorbeeld de benodigde uren (en dus kostprijzen) voor het drukken, stansen, vouwplakken, vensteren en labelen, de hoeveelheid benodigde inkt, en de vertraging voor het aanbrengen van bijvoorbeeld braille en/of folie. Ook houdt het pakket rekening met vereiste rapportages op het gebied van voedselveiligheid (BRC), via onder andere registratie van batchnummers van het gebruikte karton of plastic, of de gebruikte inkten en lijm. Voor onder meer de farmaceutische afnemers voorziet (i)Xgram ook in registratie en rapportage van kwaliteitschecks en steekproeven. Verder zorgt dit grafische ERP-pakket voor automatische aansturing van grafische workflows, en voor het uitlezen van de productie op machines, via koppelingen met de grafische standaarden JDF en JMF.’

Smart Ordering bespaart op ordermanagement

In het verpakkingen- en labelsegment noteert Compri een kantengroei. Kenmerkend in dit segment is een artikelsgewijze manier van werken, zoals Wijnands uitlegt: ‘Nagenoeg ieder product wordt gedefinieerd als een artikel, waaraan een artikelkaart vastzit. Als een artikel goed in het systeem is ingevoerd, inclusief daaraan gekoppelde specificaties zoals een stansmes, een preeg of bijvoorbeeld een braille, en inclusief karton of plastic als substraat, en de betreffende inkten, dan vergt de bestelling slechts een paar kliks; daarna wordt de order in de fabriek automatisch in gang gezet. Wij noemen dat Smart Ordering: een klant stuurt een EDI-bericht, hij roept een API aan, of hij stuurt bijvoorbeeld een PDF of Excel-sheet naar een vast mailadres, dat (i)Xgram automatisch kan uitlezen. Smart Ordering bespaart veel tijd. Zonder tussenkomst van een ordermanager wordt zowel de prepress aangestuurd, de order in de planning gezet en materiaal gereserveerd. Hierdoor kun je met dezelfde ordermanagers meer orders afhandelen. Dat is noodzakelijk in de groeimarkt van de verpakkingen, die namelijk ook nog eens een personeelstekort kent.’

Peter Wijnands Compri bij Veer Karton
Fotio ; Pim Ras
Het dashboard geeft realtime inzicht in de prestaties van het machinepark.

Alles draait om OEE

Toch is de nog belangrijkere kwestie hoe je vervolgens ook efficiënter produceert, en hoe kun je dat kunt meten, terugkoppelen en bijstellen. Alles met als doel een verbetering van de Overall Equipment Effectiveness, de optimale benutting van het machinepark. Wijnands laat een (i)Xgram productiedashboard zien: ‘Kijk, deze klant doet het goed: hij zit dit jaar op een output van 108% ten opzichte van vorig jaar. Nu kun je altijd meer produceren door over te werken. Nog interessanter is daarom de gemiddelde output per machine, want je wil in dezelfde tijd meer output voortbrengen.’ Wijnands laat andere visuals zien: ‘Deze machine produceerde vorig jaar gemiddeld 4.531 exemplaren per uur, en nu 5.012. Dat is zelfs boven het gestelde target van 2021.’

Naar kortere insteltijden en eliminatie van wachttijden

De Compri-directeur legt uit waar in de verpakkingsindustrie ruimte voor productieoptimalisatie ligt: ‘De meeste winst is te halen bij de machine-omsteltijd. Die kun je verbeteren door een slimme volgorde, waarbij je soortgelijke orders elkaar laat opvolgen in de productieplanning. Maar ook door benodigde materialen tijdig bij de juiste machines klaar te hebben liggen. En door wachttijden te elimineren: alleen orders die productieklaar zijn worden zichtbaar in de werkuitgifte aan de machine. Daarnaast zijn overzichtelijke digitale orderinstructies belangrijk. Alles moet er simpelweg op zijn gericht dat die medewerker aan de machine altijd direct verder kan met de volgende opdracht, zonder vertraging en met minimale omsteltijden.’

Nieuwe machines niet altijd nodig

Met (i)Xgram kunnen klanten dus allerlei productieparameters monitoren en besparingen realiseren in hun ordervoorbereiding. Voor zijn belangrijkste advies verwijst Wijnands nogmaals naar de klant die in het eerste jaar gebruik van (i)Xgram-dashboards 8% meer machineoutput haalde: ‘Die 8% zie je één op één terug in de hogere omzet. Deze klant speelt kort op de bal: hij gebruikt de productiedashboards uit ons ERP-pakket voor een dagelijkse analyse en dagelijkse terugkoppeling. En hij overlegt periodiek met onze consultants over optimalisatie. Veel klanten zien de aanschaf van nieuwe machines als de sleutel tot een hogere output. Maar dit voorbeeld illustreert dat er in de huidige mensen en middelen vaak nog veel rek zit om zonder dergelijke investeringen tot een gewenste hogere output te komen, mits je de juiste analysetools gebruikt en op basis daarvan zaken in je bedrijfsprocessen bijstelt. En als de aanschaf van nieuwe machines aan de orde komt, dan kunnen deze inzichten een gefundeerde onderbouwing geven voor de juiste investering.’