Abonneren  Inloggen

Reorganiseren in corona-tijd: 'Rigoureuze keuzes vereenvoudigen het proces'

22 juni 2020

De grafische industrie wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en de daaruit voortgekomen recessie. Bob Huuskes vertelt hoe grafische bedrijven zich strategisch en financieel kunnen wapenen tegen sterk dalende bedrijfsomzetten. Huuskes is partner bij BBN Business Improvement, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de begeleiding van middelgrote tot grote MKB-bedrijven door een crisis. 'Veel ondernemers pakken onvoldoende door bij een crisis. Je kunt beter te ver snijden om daarna te corrigeren, dan de salamimethode toe te passen waarbij er plakje voor plakje in de organisatie wordt gesneden.'

De coronacrisis treft de grafische industrie in het hart. Veel bedrijven leiden grote omzetverliezen, in de eerste maanden van de crisis zelfs tussen 30 en 90%. Zij hebben geplande investeringen in innovatie doorgaans uitgesteld.

Problemen qua werkkapitaal, buffers en investeringsruimte

In een artikel in het magazine PRINTmatters - editie augustus - legt Huuskes het effect van sterk dalende omzetten op de financiële positie van grafische bedrijven uit, uitgesplitst naar het werkkapitaal, de financiële buffers en de investeringsruimte. Zijn opmerkingen over hoe om te gaan met investeringen noemen we hier alvast: ‘Investeringen in overnames, materieel en machines blijven ook in de grafische industrie waarschijnlijk noodzakelijk om de productiekosten onder controle te houden en concurrerend te blijven op het gebied van prijs en kwaliteit. Maar hier spelen ook een aantal ongekende situaties:

  • Kunnen machines wel (tijdig) geleverd worden?
  • Betrouwbaarheid van de leverancier (in verband met aanbetalingen); overleeft mijn leverancier de crisis wel?
  • Kosten en duur van transport

Over het algemeen geldt dat juist nu - anticyclisch - investeren een goed idee is wanneer er voldoende eigen middelen zijn: ga ongeveer uit van 30% extra budget dan benodigd voor de investering. Wanneer alles extern gefinancierd moet worden, neemt de druk op de cashflow toe. Ondanks lage rentes vereist het aflossingsschema een bepaalde cashflow.’


Investeringen in onder meer materieel en machines blijven in de grafische industrie waarschijnlijk noodzakelijk om de productiekosten onder controle te houden en concurrerend te blijven op het gebied van prijs en kwaliteit.

Alertheid cruciaal

Huuskes breekt een lans voor waakzaamheid: ‘Het is de komende tijd belangrijker dan ooit te voren om een goed financieel kompas te hebben. Ondernemingen zullen niet alleen op begrotingen en salesforecast moeten worden aangestuurd, maar ook op een wekelijkse (rolling) forecast, in verband met de liquiditeitsplanning. Overheidsregelingen moeten worden terugbetaald uit lagere omzetten en beperkt(er) werkkapitaal. Sturen op omzet, facturatie en debiteuren- en crediteurenbeheer is cruciaal om in de pas net ingetreden economische recessie het hoofd boven water te houden. Wie geen overzicht heeft, die verdrinkt. Daar komt nog bij dat lagere omzetten ook een andere bezettingsgraad met zich meebrengen en daarmee andere kosten. Dit betekent bijvoorbeeld een dagelijkse bijsturing van de personeelsplanning. Je kunt in de grafische industrie de werkdruk optimaliseren door bijvoorbeeld vaker werk op te sparen en de drukpersen minder dagen per week te bemannen. Reductie van personeelsuren is één van de knoppen waar deze sector aan kan draaien. Hetzelfde geldt voor de papierindustrie.’

Zachte heelmeesters…

Van groot belang is ook om direct grondig te reorganiseren, zo stelt de partner van BBN Business Improvement: ‘Veel ondernemers zijn onvoldoende kritisch en pakken onvoldoende door bij reorganisaties. Maar de praktijk wijst uit dat je beter te ver kunt snijden om daarna te corrigeren, dan een salamimethode toe te passen waarbij er plakje voor plakje in de organisatie wordt gesneden. Rigoureuze keuzes vereenvoudigen het proces: strategische keuzes waar de onderneming zich de komende jaren op richt, waarna alle bijbehorende conclusies en keuzes worden doorgevoerd.’

Lees het volledige artikel vanaf eind augustus 

Eind juni verschijnt PRINTmatters editie 4. Het hier besproken artikel wordt in veel uitgebreidere vorm gepubliceerd in PRINTmatters 5, die 26 augustus uitkomt. Daarin dan ook aandacht voor de impact van omzetverliezen op het werkkapitaal en de financiële buffers. Daarnaast presenteren we dan een stappenplan als checklist voor het herbegroten in crisistijd. Nog geen abonnee? Geen probleem, via de volgende button kunt u zich aanmelden, waarna ook u ons prachtige magazine (acht keer per jaar) ontvangt: 

Neem een abonnement op het magazine PRINTmatters