Abonneren  Inloggen

Corona-maatregelen Belgische grafische sector

17 april 2020

Deze week heeft het Belgische kernkabinet enkele belangrijke beslissingen genomen die de bedrijven en de werkgelegenheid extra moeten ondersteunen in deze coronacrisis. 

Alle maatregelen in België gelden tot 30 juni 2020. De Febelgra, de Federatie van de Belgische grafische industrie publiceerde daarover onderstaande informatie.

Samenvatting

* moratorium op faillissementen
* belastingvrijstelling overuren
* makkelijk maken tijdelijke werkenemers inschakelen
* neutralisatie werkuren studenten
* korte opeenvolgende contracten nu mogelijk
* stop daling werkloosheidsuitkering
* aangepast overbruggingsrecht zelfstandigen

Bekijk ons dossier vol informatie over het effect van de coronacrisis op de grafimediabranche.

Uitgebreide toelichting

‘Hierna vindt u een overzicht, met die bemerking dat voor sommige punten meer details zullen volgen na de publicatie:’

1. Het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven. Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

2. De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) tot 30 juni 2020. Deze maatregel is enkel van toepassing in de zogenaamde essentiële sectoren. Wij zijn van mening dat deze ingreep ook zinvol zou zijn voor alle andere bedrijven omdat ook zij op vandaag geconfronteerd kunnen worden met tijdelijke personeelstekorten.

3. Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in "essentiële" sectoren te vergemakkelijken.

4. De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede helft van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar).

5. De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in essentiële sectoren voor een periode van drie maanden.

6. Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de crisisperiode.

7. De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep "klassiek" wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen. Dit overbruggingsrecht wordt "aangepast" voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19.

Verwachting aanstaande woensdag

Daarnaast verwachten we komende woensdag (15 april) beslissingen omtrent de verlenging van de sanitaire maatregelen die nu gelden tot 19 april. Tot slot werd door een beslissing van de minister van Werk de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd tot 31 mei 2020. Voorheen was deze eveneens voorzien tot en met 19 april 2020.