Abonneren  Inloggen

White paper over drukken op plastic

2 oktober 2018

Hop Industries, fabrikant van het Hop-Syn synthetische papier, heeft een white paper uitgebracht over het reduceren van statische elektriciteit bij het offsetdrukken op plastic.

Het zal weinig verbazing wekken dat Hop Industries – ‘wij van WC-eend…’ – het Hop-Syn-papier het meest geschikt achten voor het reduceren van statische elektriciteit. En dan blijkt het daarmee in een vergelijking met diverse plastics ook nog eens de hoogste productiesnelheid te halen.
Afgezien van deze voor de hand liggende conclusies kan het gratis rapport mogelijk wel interessante informatie bieden over de oorzaken en effecten van statische elektriciteit bij het bedrukken van plastics, zoals dubbele velinvoer en langzamere droging. Senior Vice President Jack Smith: ‘Ons nieuwste how-to-rapport helpt drukkers bij het handhaven van de ideale drukcondities, met name wanneer het weer omslaat.’

How to stop static when printing on plastic is gratis te verkrijgen via https://hopsyn.com/#contact.